Pozývame na konferenciu pri príležitosti fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Pozývame na konferenciu pri príležitosti fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Termín: 4. apríl 2018

Čas: 9:00 – 16:00

Miesto: Aula Minor,  Tomášikova 20, Bratislava

Cieľom konferencie je prezentácia meritórnych zistení výskumu realizovaného študentmi Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, výmena znalostí a skúseností z teoretického bádania a empirického psychologického výskumu a diskusia k záverom z vedeckovýskumných aktivít. Na konferencii odznejú zaujímavé príspevky o činiteľoch zlepšujúcich porozumenie a zapamätanie učebného textu a o fonematickom uvedomovaní u adolescentov a mladých dospelých. Príspevky z oblasti klinickej psychológie budú zamerané na vnímanie výsmechu a emocionálne prežívanie závislých ľudí, stravovacie návyky pacientov s poruchou príjmu potravy pred vypuknutím choroby, proces začleňovania sa späť do života po liečbe u onkologických pacientiek, sociálnu úzkosť a začlenenosť u hráčov videohier, sebareguláciu a stratégie zvládania vo vzťahu k problematickému užívaniu internetu či možnosti využitia dotazníka SDQ u hospitalizovaných detských psychiatrických pacientov. V súlade so súčasným smerovaním psychológie, ktoré spočíva k príklone k pozitívnym atribútom osobnosti, sa študenti vo svojich výskumoch zamerali tiež na spiritualitu a zmysluplnosť života u študentov humanitných a technických smerov, štýly humoru, emočnú empatiu, zvládanie stresu, mentálne zdravie a tvorivosť u žiakov a vysokoškolských študentov, lásku v príbehoch mladých ľudí alebo flow a osobnú pohodu u športovcov.

Súťaž sa uskutoční v dvoch sekciách – bakalárskej a magisterskej (podľa súčasného ročníka štúdia psychológie autora práce). Autori dvoch najlepších víťazných prác budú mať možnosť zúčastniť sa 18. ročníka medzinárodnej a 19. ročníka celoslovenskej konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti „Študentské psychologické dni 2018“.

 

Kontaktný e-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com

<<< Späť