Predstavenie učebnice trestného práva

Predstavenie učebnice trestného práva

Dňa 20. apríla 2017 o 14, 00 hod. v Galéri Silencium v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave budú slávnostné predstavené a uvedené do života nové učebnice trestného práva, kolektívu vedecko – pedagogických pracovníkov  Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc., doc. JUDr. Petra Poláka, PhD., prof. JUDr. Jozefa Záhoru, PhD.

Plagát

Program

<<< Späť