Fakulta práva

Úradné oznamy

24.01.2018

Informácia o voľbách do Akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu ...
27.07.2017

ŠTÁTNE SKÚŠKY – 2. STUPEŇ (MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM) – August 2017

Aktualizované informácie o štátnych skúškach, ktoré sa budú konať 16.8., 18.8., 21.8., 22.8., 23.8. a 24.8.: Zaradenie študentov do skúšobných komisií
10.07.2017

HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

1. ročník Bc. 22.09.2017 /piatok/ o 9,00 hod. AULA MINOR – prízemie, Tomášikova 20, Bratislava 2. ročník Bc. 21.09.2017 /štvrtok/ 9,00-12,00 hod. ...
19.06.2017

Promócie absolventov magisterského štúdia v akademickom roku 2016/2017

INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA 1. Súčasťou ukončenia magisterského štúdia je promočný akt spojený s odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt ...
01.06.2017

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018

Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2017/2018  
31.05.2017

Štátne skúšky – Magisterské štúdium – Jún 2017

Zaradenie študentov do komisií
22.03.2017

Obhajoby záverečných prác ÚTD a SVD

Ústav teórie a dejín štátu a práva oznamuje poslucháčom, že obhajoba záverečných prác poslucháčov Mgr. štúdia, ktorí splnili podmienky potrebné k obhajobe sa bude ...
21.03.2017

Obhajoby diplomových prác – UMEP

Zaradenie študentov do skúšobných komisií - UMEP
3. stránka z celkem 41234