1

1


PEVŠ mi poskytuje možnosť kvalitného štúdia od bakalára, cez magistra/inžiniera, až po doktorát, alebo PhDr, MBA a LL.M program, na 5 fakultách vo viac ako 40 akreditovaných študijných programoch a s atraktívnymi zameraniami.