1

1


Kvalitné štúdium od bakalára, cez magistra/inžiniera, až po doktorát, alebo PhDr, MBA a LL.M. program, na piatich fakultách v dvadsiatich akreditovaných študijných programoch a až s trinástimi zameraniami.