Fakulta práva

Ústavy fakulty

Ústav medzinárodného a európskeho práva

Vedúci ústavu, odborný asistent

JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva, Oddelenie európskeho práva

Tel: +421 2 4820 8814

E-mail: andrej.karpat@paneurouni.com

Tajomníčka ústavu

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: lilla.garayova@paneurouni.com

Sekretariát

Otília Polakovičová
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.30
Tel: +421 2 4820 8818

E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com

Profesor

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

E-mail: pavel.sturma@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.25
E-mail: katarina.chovancova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, docent

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.09
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: michael.siman@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

E-mail: katarina.smigova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, odborný asistent

JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného

Miestnosť 2.11
Tel: +421 2 4820 8817

E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com

Ústav súkromného práva

Vedúci ústavu, profesor 

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Ústav súkromného práva

Miestnost c. 2.39
Konzultačné hodiny: pondelok 13.30 - 14.20
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: anton.dulak@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu

Mgr. et Mgr. Oľga Jausch, LL.M.
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.39
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: olga.jausch@paneurouni.com  

Sekretariát

Otília Polakovičová
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.30
Tel: +421 2 4820 8818

E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, odborný asistent

JUDr. Veronika Skorková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť 2.41
Konzultačné hodiny: utorok 10.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: veronika.skorkova@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.10
Konzultačné hodiny: utorok 11.00 - 12.00
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: streda 13.00 - 14.20
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: bronislava.pavelkova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Konzultačné hodiny: štvrtok 13.00 - 14.00
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Konzultačné hodiny: štvrtok 12.40 - 13.30
E-mail: lucia.zitnanska@paneurouni.com

JUDr. Radka Kolkusová, PhD., LL.M.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
E-mail: radka.kolkusova@paneurouni.com

JUDr. Milan Ďurica, PhD., LL.M.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Konzultácie podľa dohody s vyučujúcim
E-mail: milan.durica@paneurouni.com  

Vedúci oddelenia, odborný asistent

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Oddelenie pracovného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: pondelok 08.30 - 09.15
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Vedúci ústavu, docent

doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Miestnosť 2.15
E-mail: radoslav.prochazka@paneurouni.com

Poverený tajomník ústavu

JUDr. Eduard Korpáš, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: eduard.korpas@paneurouni.com

Sekretariát

Otília Polakovičová
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Miestnosť 2.30
Tel: +421 2 4820 8818

E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia

JUDr. Pavol Judiak, PhD.
Oddelenie teórie práva

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Eduard Korpáš, PhD.
Oddelenie teórie práva

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: eduard.korpas@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Denisa Soukeníková, PhD.
Oddelenie teórie práva

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: denisa.soukenikova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Oddelenie dejín štátu a práva

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: jozef.klimko@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Oddelenie dejín štátu a práva

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: vitkoova@szm.sk

Odborný asistent

JUDr. Pavol Judiak, PhD.
Oddelenie rímskeho práva a cirkevného práva

Tel: +421 2 4820 8840

E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com

Poverený vedením oddelenia

JUDr. Pavol Judiak, PhD.
Oddelenie sociálnych a ekonomických vied

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com

Vedúca oddelenia

PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Andrea Demovičová, PhD.
Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: andrea.demovicova@paneurouni.com

Ústav verejného práva

Vedúci ústavu

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Ústav verejného práva

Miestnosť 2.33
Tel: +421 2 4820 8833

E-mail: peter.polak@paneurouni.com

Sekretariát

Otília Polakovičová
Ústav verejného práva

Miestnosť 2.30
Tel: +421 2 4820 8818

E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.08
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: jozef.zahora@paneurouni.com

Profesor

prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrCs.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.14
Tel: +421 248 208 840

E-mail: jaroslav.ivor@paneurouni.com

Odborný asistent, poverený tajomník ústavu

doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.31
Tel: +421 2 4820 8812

E-mail: marcela.tittlova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Tatiana Siranko-Kanáliková, PhD.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

E-mail: tatiana.kanalikova@paneurouni.com

Veddúci odelenia, docent

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť č. 2.37
E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.05
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: peter.potasch@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť č. 2.37
E-mail: rastislav.kassak@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, docent

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Oddelenie ústavného práva a štátovedy

Miestnosť č. 2.33
E-mail: boris.balog@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Ladislav Polka, PhD.
Oddelenie ústavného práva a štátovedy

Miestnosť č. 2.33
E-mail: ladislav.polka@paneurouni.com