Fakulta práva

Ústavy fakulty

Ústav medzinárodného a európskeho práva

Vedúci ústavu, docent

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva, Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.23
Konzultačné hodiny: pondelok 10.50 - 11.50
Tel: +421 2 4820 8814

E-mail: andrej.karpat@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Rebecca Lilla Hassanová, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.27
Tel: +421 2 4820 8853

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.09
Konzultačné hodiny: utorok 12.30-13.30
Tel: +421 2 4820 8817

E-mail: lilla.garayova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.11
Konzultačné hodiny
pondelok 11:00 - 12:00
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: michael.siman@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, docent

doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného

Miestnosť 2.15
Konzultačné hodiny: pondelok 09.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8850

E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: štvrtok 08.20 - 09.20
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com

Univerzitný Profesor

doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., Univ. Prof., MCIArb
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: utorok 13.20 - 14.20 (na základe predchádzajúcej emailovej dohody)
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: katarina.chovancova@paneurouni.com

Docentka

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.05
Konzultačné hodiny: streda 9:00 - 10:00
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: katarina.smigova@paneurouni.com
dekan.fp@paneurouni.com

Univ. Doc.

Mgr. Tomáš Strážay, PhD.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: tomas.strazay@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Monika Vranková, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť č. 2.27
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
Tel: 02/ 48 20 88 28

E-mail: monika.vrankova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Ing. Dominika Moravcová, MBA
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť č. 2.27
Konzultačné hodiny: pondelok 10:00 - 11:00
E-mail: dominika.moravcova@paneurouni.com

Ústav súkromného práva

Vedúci ústavu, profesor 

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.43
Konzultačné hodiny: pondelok 13.15 - 14:15
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: anton.dulak@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu

JUDr. Ingrid Zajacová
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.39
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: ingrid.zajacova@paneurouni.com  

Profesor

prof. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.43
Konzultačné hodiny: streda 10.15 - 11.15
Vzhľadom na exkurzie, organizované pedagógom pre študentov, prosíme odkomunikovať konzultačné hodiny v príslušnom týždni aspoň jeden deň vopred.
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com

Profesor

prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: romana.smyckova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Konzultačné hodiny: štvrtok 13.00 - 14.00
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, odborný asistent

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Oddelenie pracovného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: štvrtok 12.00 - 13.00
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Radka Kopčová, PhD., LL.M.
Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: radka.kopcova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Dalibor Vyhnálik, PhD.
Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: po dohode mailom

Profesor

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
E-mail: jan.hurdik@paneurouni.com

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Vedúci ústavu, docent

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.10
Konzultačné hodiny:
Utorok 16.00 - 17.00
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: boris.balog@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: andrea.vitkoova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Konzultačné hodiny: pondelok 10.30 - 11.30
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: andrea.vitkoova@paneurouni.com

Vedúca oddelenia, docent

doc. PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Konzultačné hodiny:
utorok 10:50-11:50h
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Andrea Demovičová, PhD.
Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Konzultačné hodiny:
streda 14:15 - 15:15
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: andrea.demovicova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.15
Konzultačné hodiny: streda 14.00 - 15.00
Tel: +421 2 4820 8850

E-mail: zaneta.surmajova@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Konzultačné hodiny: streda 15.00 - 16.00
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: daniel.kroslak@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. Roland Pavlík, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť č. 2.19
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
Tel: 02/ 48 20 88 28

E-mail: roland.pavlik@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Peter Miklušičák, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť č. 2.19
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
Tel: 02/ 48 20 88 28

E-mail: peter.miklusicak@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Juraj Šeliga, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť č. 2.19
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
Tel: 02/ 48 20 88 28

E-mail: juraj.seliga@paneurouni.com

Ústav verejného práva

Vedúci ústavu

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Ústav verejného práva

Miestnosť 2.33
Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8833

E-mail: peter.polak@paneurouni.com

docent

prof. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.31
Konzultačné hodiny: štvrtok 11.00hod. - 12.00hod. (+ po mailovej konzultácii aj v inom čase)
Tel: +421 2 4820 8812

E-mail: marcela.tittlova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.08
Konzultačné hodiny: Štvrtok: 10:30 - 11:30 alebo iný čas na základe emailovej dohody
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: jozef.zahora@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.35
Konzultačné hodiny:
Streda 13.00 - 14.00
E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com

profesor

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.08
Konzultačné hodiny: Streda 12.30 - 13.30 alebo iný čas na základe emailovej dohody
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: peter.potasch@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.37
Konzultačné hodiny: streda 13.20 - 14.20
Tel: +421 2 4820 8852

E-mail: rastislav.kassak@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, docent

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Oddelenie ústavného práva a štátovedy

Miestnosť 2.10
Konzultačné hodiny: Utorok 16.00 - 17.00
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: boris.balog@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA.
Ústav verejného práva

Miestnosť 2.37
Konzultačné hodiny: utorok 15.00 - 16.00
Tel: +421 2 4820 8852

E-mail: igor.dobos@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Peter Sepeši
Ústav verejného práva

Miestnosť 2.37
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
E-mail: peter.sepesi@paneurouni.com