Kontakty

Ekonomické oddelenie

Ekonom, hlavný účtovník

Ing. Marián Čerňanec
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8805

E-mail: marian.cernanec@paneurouni.com

Účtovníčka

Ing. Silvia Markovičová
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8808

E-mail: silvia.markovicova@paneurouni.com

Účtovníčka

Ing. Katarína Melicherová
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8842

E-mail: katarina.melicherova@paneurouni.com

Účtovníčka

Bc. Mária Romančíková
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8870

E-mail: maria.romancikova@paneurouni.com