Kontakty

Ekonomické oddelenie

Ekonom, hlavný účtovník

Ing. Marián Čerňanec
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8805

E-mail: marian.cernanec@paneurouni.com

Účtovníčka

Bc. Mária Romančíková
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8842

E-mail: maria.romancikova@paneurouni.com

Účtovníčka

Magdaléna Navarová
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8808

E-mail: magdalena.navarova@paneurouni.com