Fakulta masmédií

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Fakulta masmédií

Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com