Fakulta práva

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Boris Bizov, MBA
Fakulta práva

Tel: +421 2 4820 8823

E-mail: boris.bizov@paneurouni.com