Fakulta psychológie

Ústavy fakulty

Ústav všeobecnej psychológie

Vedúca ústavu

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.szobiova@paneurouni.com

Docent

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8866

E-mail: michal.ceresnik@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-3
Tel: +421 2 4820 8879

E-mail: beata.dvorska@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Denisa Newman, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: denisa.newman@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: lukas.zajac@paneurouni.com

Interná doktorandka

Mgr. PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.30

Interná doktorandka

Mgr. Kristína Trnovcová
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 1.05

Externí pedagógovia

prof. Mgr. Matúš Porubjak, PhD.

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

PhDr. Štefan Grajcár

PhDr. Daniela Kusá, CSc.

PhDr. Denisa Maderová

PhDr. Pavla Nôtová, PhD.

Mgr. Pavol Kardoš

Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

 

Ústav školskej a pracovnej psychológie

Vedúca ústavu

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.gajdosova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-3
Tel: +421 2 4820 8879

E-mail: henrieta.rolkova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: silvia.albertova@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Erik Radnóti, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: erik.radnoti@paneurouni.com

Externí pedagógovia

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

PhDr. Štefan Grajcár

Ústav klinickej psychológie

Vedúca ústavu

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-2
Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com

Docentka

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8860

E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-3
Tel: +421 2 4820 8869

E-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
Tel: +421 2 4820 8820

E-mail: petra.pappova@paneurouni.com

Interná doktorandka

Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05

Interná doktorandka

Mgr. Veronika Chlebcová
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
E-mail: veronika.chlebcova@paneurouni.com

Interná doktorandka

Mgr. et Mgr. Daniela Mitríková
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05

Externá doktorandka

PaedDr. Petra Arslan-Šinková
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05

Externí pedagógovia

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

PhDr. Róbert Máthé, PhD.

PhDr. Ján Uriga, PhD.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.