Fakulta psychológie

Ústavy fakulty

Ústav všeobecnej psychológie

Vedúca ústavu

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.szobiova@paneurouni.com

Zástupca vedúcej Ústavu všeobecnej psychológie

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: michal.ceresnik@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-3
Tel: +421 2 4820 8879

E-mail: beata.dvorska@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: dusan.fabik@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 1.05
Tel: +421 2 4820 8890

E-mail: eva.klanduchova@paneurouni.com

Externí pedagógovia

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

PhDr. Daniela Kusá, CSc.

PhDr. Denisa Maderová

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

Mgr. Pavol Kardoš

Ing. Patrik Ziman

Ústav školskej a pracovnej psychológie

Vedúca ústavu

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.gajdosova@paneurouni.com

Zástupkyňa vedúcej Ústavu školskej a pracovnej psychológie

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-3
Tel: +421 2 4820 8879

E-mail: henrieta.rolkova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: silvia.albertova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Denisa Newman, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: denisa.newman@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Erik Radnóti, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: erik.radnoti@paneurouni.com

Externý doktorand

MUDr. Radomír Durďák
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Externí pedagógovia

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

PhDr. Štefan Grajcár

Externý doktorand - prerušené štúdium

Mgr. Radovan Kyrinovič
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Ústav klinickej psychológie

Vedúca ústavu

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-2
Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com

Docentka

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8860

E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com

Zástupkyňa vedúcej Ústavu klinickej psychológie

univ. doc. PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-3
Tel: +421 2 4820 8869

E-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
Tel: +421 2 4820 8820

E-mail: petra.pappova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Veronika Chlebcová, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
Tel: +421 2 4820 8820

E-mail: veronika.chlebcova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. et Mgr. Daniela Mitríková, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05
Tel: +421 2 4820 8890

E-mail: daniela.mitrikova@paneurouni.com

PhDr. Zuzana Kamendy, PhD.
Ústav klinickej psychológie

E-mail: zuzana.kamendy@paneurouni.com

Interná doktorandka

Mgr. Galyna Lapshun
Ústav klinickej psychológie

Externá doktorandka

Mgr. Ing. Ľudmila Paneková
Ústav klinickej psychológie

Externá doktorandka

Mgr. Stanislava Gregor Sorgerová
Ústav klinickej psychológie

Externí pedagógovia

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

PhDr. Róbert Máthé, PhD.

PhDr. Mojmír Kališ, PhD.

PhDr. Marek Madro, PhD.

PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

PhDr. Veronika Šteňová, PhD.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Mgr. Lucia Benč Orlická, PhD.

Mgr. Ján Uriga, PhD.

Mgr. Eva Klímová