Fakulta psychológie

Ústavy fakulty

Ústav všeobecnej psychológie

Vedúca ústavu

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.szobiova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.08-1
Tel: +421 2 4820 8873

E-mail: beata.dopjerova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Denisa Newman, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.08-1
Tel: +421 2 4820 8873

E-mail: denisa.newman@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: lukas.zajac@paneurouni.com

Ústav školskej a pracovnej psychológie

Vedúca ústavu

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.gajdosova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.08-1
Tel: +421 2 4820 8873

E-mail: henrieta.rolkova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: silvia.albertova@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Erik Radnóti, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: erik.radnoti@paneurouni.com

Ústav klinickej psychológie

Vedúca ústavu

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-2
Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com

Docentka

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-3
Tel: +421 2 4820 8869

E-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com