Kontakty

Oddelenie IT

Vedúci oddelenia

Bc. Peter Roman
Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 905 885 751

E-mail: peter.roman@paneurouni.com

Technická podpora

Ing. Ľubomír Škorec
Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 917 616 737

E-mail: lubomir.skorec@paneurouni.com

Systémová integrátorka UIS (Fakulta práva, Fakulta psychológie)

Mgr. Lenka Sekretárová
Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 904 459 561

E-mail: lenka.sekretarova@paneurouni.com

Systémová integrátorka UIS (Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky)

Silvia Havranová
Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 917 521 298

E-mail: silvia.havranova@paneurouni.com