Kontakty

Oddelenie IT

Bc. Peter Roman
Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 905 885 751

E-mail: peter.roman@paneurouni.com

Technická podpora, prolongácie preukazov - Tomášikova

Roman Rosinský
Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 917 616 737

E-mail: roman.rosinsky@paneurouni.com

Systémová integrátorka UIS (Fakulta práva, Fakulta psychológie),
pomoc s UIS pre študentov

Mgr. Lenka Sekretárová
Oddelenie informačných technológií

Miestnosť: 0.06 (Tomášikova)
Tel: +421 904 459 561, +421 248 208 871

E-mail: lenka.sekretarova@paneurouni.com

Systémový integrátor UIS (Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky),
pomoc s UIS pre študentov, prolongácie preukazov - Tematínska

Mgr. Jozef Sisák
Oddelenie informačných technológií

Miestnosť: 208 (Tematínska)
Tel: +421 917 521 298

E-mail: jozef.sisak@paneurouni.com