Fakulta masmédií

Ústavy fakulty

Ústav mediálnych štúdií

Vedúci ústavu

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Utorok: 13:00 – 15:00, č.d. 223
alebo po konzultáciách vopred mailom
Tel: +421 2 68203 622

E-mail: michal.vasecka@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Pondelok: 12:35 - 13:35, č.d. 216 / Fakulta masmédií, Tematínska
Utorok: 9:00 - 10:00 / rektorát, Tomášikova
Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com

Docent

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Pondelok: 14:15 – 15:15, č.d. 224
Utorok: 13:30 – 14:30
Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com

Odborný asistent

Jozef Bohunický, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Štvrtok: 14:00 – 16:00, č.d. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: jozef.bohunicky@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Štvrtok: 13:00 – 14:00, č.d. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Ústav mediálnych štúdií

Štvrtok: 11:00 - 12:00, č.d. 221
Tel: +421 26820 3648

E-mail: ivan.secik@paneurouni.com

Ústav mediálnej tvorby

Docent, vedúci ústavu

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Ústav mediálnej tvorby

Utorok: 8:30 – 9:20, č.d. 224
Štvrtok: 9:30 – 11:00
Tel: +421 2 6820 3650

Odborný asistent

MgA. Yvonne Vavrová, PhD.
Ústav mediálnej tvorby

Utorok: 12:30 – 14:30, č.d. 215
Tel: +421 2 4828 7612 (MC), +421 2 6820 3645 (TEM)

E-mail: yvonne.vavrova@paneurouni.com

Ústav dizajnu médií

Docent, vedúci

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Pondelok: 9:00 – 12:00, č.d. 225 / FM Tematínska
Piatok: 12:00 – 14:00 / Mediálne centrum Nevädzova na základe osobného dohovoru
Tel: +421 2 4828 7626 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Pavol Breier, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Tel: +421 2 4828 7612

E-mail: pavol.breier@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Tel: +421 2 6820 3682

E-mail: branislav.matis@paneurouni.com

Asistent

Mgr. art. Tomáš Klepoch
Ústav dizajnu médií

Tel: +421 2 682 03 682

E-mail: tomas.klepoch@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Ján Paukovic, PhD.
Ústav dizajnu médií

Pondelok: 12:00 – 14:00, č.d. 225 / FM Tematínska
Tel: +421 2 68203 649

E-mail: jan.paukovic@paneurouni.com