Fakulta masmédií

Ústavy fakulty

Ústav mediálnych štúdií

Docent, vedúca ústavu

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 10:00 – 12:00
Tel: +421 26820 3648

E-mail: eva.chudinova@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Utorok: 12:00 – 13:00
Streda: 12:00 – 13:00
Tel: +421 2 682 03 644

E-mail: andrej.tuser@paneurouni.com

Docent

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 11:45 - 13:45
Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com

Docent

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 14:15 – 15:15
Utorok: 13:30 – 14:30
Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com

Odborný asistent

Jozef Bohunický, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 14:00 – 16:00
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: jozef.bohunicky@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 11:00 – 12:40
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 11:00 – 12:00
Tel: +421 26820 3648

E-mail: ivan.secik@paneurouni.com

Ústav mediálnej tvorby

Docent, vedúci ústavu

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Ústav mediálnej tvorby

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 11:45 – 13:45
Tel: +421 2 6820 3650

Odborný asistent

Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.
Ústav mediálnej tvorby

Mediálne centrum
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 9:00 – 11:00
Tel: +421 2 4828 7614 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: jana.zjak@paneurouni.com

Odborný asistent

MgA. Yvonne Vavrová, PhD.
Ústav mediálnej tvorby

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Utorok: 12:40 – 13:25
Streda: 13:30 - 14:15
Tel: +421 2 4828 7612 (MC), +421 2 6820 3645 (TEM)

E-mail: yvonne.vavrova@paneurouni.com

Ústav dizajnu médií

Docent, vedúci

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Konzultačné hodiny: Tematínska 10
Pondelok: 9:00 – 12:00
Konzultačné hodiny: Mediálne centrum
Piatok: 12:00 - 14:00 (na zákl. os. dohovoru)
Tel: +421 2 4828 7626 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Pavol Breier, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Mediálne centrum
Konzultačné hodiny:
Streda: 14:30 – 16:00
Tel: +421 2 4828 7612

E-mail: pavol.breier@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 14:20 – 15:55
Tel: +421 2 6820 3682

E-mail: branislav.matis@paneurouni.com

Asistent

Mgr. art. Tomáš Klepoch
Ústav dizajnu médií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Piatok: 11:50 - 13:25
Tel: +421 2 682 03 682

E-mail: tomas.klepoch@paneurouni.com