Fakulta Masmédií

Ústavy fakulty

Ústav mediálnych štúdií

Profesor

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 682 03 612

E-mail: jozef.leikert@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 682 03 644

E-mail: andrej.tuser@paneurouni.com

Docent

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Docent

doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3644

E-mail: petr.zantovsky@paneurouni.com

Docent, vedúci

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: martin.kasarda@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. Mária Macková, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3644

E-mail: maria.mackova@paneurouni.com

Ústav mediálnych produkcií

Odborný asistent, vedúca

Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.
Ústav mediálnych produkcií

Tel: +421 2 4828 7614 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: jana.zjak@paneurouni.com

Odborný asistent

MgA. Yvonne Vavrová, PhD.
Ústav mediálnych produkcií

Tel: +421 2 4828 7612 (MC), +421 2 6820 3645 (TEM)

E-mail: yvonne.vavrova@paneuroni.com

Ústav reklamy

Docent, vedúci

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Ústav reklamy

Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com

Ústav dizajn médií

Docent, vedúci

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Ústav dizajn médií

Tel: +421 2 4828 7626 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. art. Tomáš Klepoch
Ústav dizajn médií

Tel: +421 2 682 03 682

E-mail: tomas.klepoch@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Pavol Breier, ArtD.
Ústav dizajn médií

Tel: +421 2 4828 7612

E-mail: pavol.breier@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.
Ústav dizajn médií

Tel: +421 2 6820 3682

E-mail: branislav.matis@paneurouni.com