Fakulta informatiky

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Miriam Mistríková
Fakulta informatiky

Tel: +421 2 6820 3639

E-mail: dekanat.fi@paneurouni.com