Fakulta psychológie

Ústav všeobecnej psychológie

Vedúca ústavu

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.szobiova@paneurouni.com

Zástupca vedúcej Ústavu všeobecnej psychológie

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: michal.ceresnik@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-3
Tel: +421 2 4820 8879

E-mail: beata.dvorska@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: dusan.fabik@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 1.05
Tel: +421 2 4820 8890

E-mail: eva.klanduchova@paneurouni.com

Externí pedagógovia

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

PhDr. Daniela Kusá, CSc.

PhDr. Denisa Maderová

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

Mgr. Pavol Kardoš

Ing. Patrik Ziman