Fakulta psychológie

Ústav všeobecnej psychológie

Vedúca ústavu

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.szobiova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.08-1
Tel: +421 2 4820 8873

E-mail: beata.dopjerova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Denisa Newman, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.08-1
Tel: +421 2 4820 8873

E-mail: denisa.newman@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: lukas.zajac@paneurouni.com