Fakulta psychológie

Ústav všeobecnej psychológie

Vedúca ústavu

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.szobiova@paneurouni.com

Docent

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: michal.ceresnik@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-3
Tel: +421 2 4820 8879

E-mail: beata.dvorska@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Denisa Newman, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: denisa.newman@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: dusan.fabik@paneurouni.com

Interná doktorandka

Mgr. PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.30

Interná doktorandka

Mgr. Kristína Kurajdová Trnovcová
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 1.05

Externí pedagógovia

prof. Mgr. Matúš Porubjak, PhD.

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

PhDr. Štefan Grajcár

PhDr. Daniela Kusá, CSc.

PhDr. Denisa Maderová

PhDr. Pavla Nôtová, PhD.

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

Mgr. Pavol Kardoš