Fakulta práva

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Vedúci ústavu, docent

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.10
Konzultačné hodiny:
Utorok 16.00 - 17.00
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: boris.balog@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: andrea.vitkoova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Konzultačné hodiny: pondelok 10.30 - 11.30
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: andrea.vitkoova@paneurouni.com

Vedúca oddelenia, docent

doc. PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Konzultačné hodiny:
utorok 10:50-11:50h
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Andrea Demovičová, PhD.
Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Konzultačné hodiny:
streda 14:15 - 15:15
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: andrea.demovicova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.15
Konzultačné hodiny: streda 14.00 - 15.00
Tel: +421 2 4820 8850

E-mail: zaneta.surmajova@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Konzultačné hodiny: streda 15.00 - 16.00
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: daniel.kroslak@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. Roland Pavlík, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť č. 2.19
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
Tel: 02/ 48 20 88 28

E-mail: roland.pavlik@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Peter Miklušičák, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť č. 2.19
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
Tel: 02/ 48 20 88 28

E-mail: peter.miklusicak@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Juraj Šeliga, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť č. 2.19
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
Tel: 02/ 48 20 88 28

E-mail: juraj.seliga@paneurouni.com