Fakulta práva

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Vedúci ústavu, docent

doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Miestnosť 2.15
E-mail: julius.kovac@paneurouni.com

Poverený tajomník ústavu

JUDr. Pavol Judiak, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com

Sekretariát

JUDr. Daniela Čierna, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Miestnosť 2.18, streda 13:00-15:30, štvrtok, piatok 8:00-15:30
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com

Vedúci oddelenia

JUDr. Pavol Judiak, PhD.
Oddelenie teórie práva

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. JUDr. Miloš Večeřa, CSc.
Oddelenie teórie práva

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: milos.vecera@law.muni.cz

Odborný asistent

JUDr. Denisa Soukeníková, PhD.
Oddelenie teórie práva

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: denisa.soukenikova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Oddelenie dejín štátu a práva

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: jozef.klimko@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Oddelenie dejín štátu a práva

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: vitkoova@szm.sk

Odborný asistent

JUDr. Pavol Judiak, PhD.
Oddelenie rímskeho práva a cirkevného práva

Tel: +421 2 4820 8840

E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com

Poverený vedením oddelenia

JUDr. Pavol Judiak, PhD.
Oddelenie sociálnych a ekonomických vied

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com

Vedúca oddelenia

PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Andrea Demovičová
Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: andrea.demovicova@paneurouni.com