Fakulta práva

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Vedúci ústavu, docent

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.10
Konzultačné hodiny:
streda 12.45 - 13.30
štvrtok 11.55 - 12.40
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: boris.balog@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: andrea.vitkoova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Konzultačné hodiny: pondelok 10.30 - 11.30
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: andrea.vitkoova@paneurouni.com

Vedúca oddelenia, odborný asistent

PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Konzultačné hodiny:
pondelok 10.00 - 11.00
štvrtok 10.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Andrea Demovičová, PhD.
Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Konzultačné hodiny:
pondelok 11.00 - 12.00
streda 12.45 - 13.45
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: andrea.demovicova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.15
Konzultačné hodiny: streda 14.00 - 15.00
Tel: +421 2 4820 8850

E-mail: zaneta.surmajova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Konzultačné hodiny: streda 15.00 - 16.00
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: daniel.kroslak@paneurouni.com