Kontakty

Oddelenie Správy budov

Správca budov

Ing. Karol Niton
Oddelenie správy budov

Tel: +421 911 708 060

E-mail: karol.niton@paneurouni.com