Fakulta masmédií

Ústav mediálnych štúdií

Docent, vedúca ústavu

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 10:00 – 12:00
Tel: +421 26820 3648

E-mail: eva.chudinova@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Utorok: 12:00 – 13:00
Streda: 12:00 – 13:00
Tel: +421 2 682 03 644

E-mail: andrej.tuser@paneurouni.com

Docent

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 11:45 - 13:45
Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com

Docent

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 14:15 – 15:15
Utorok: 13:30 – 14:30
Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com

Odborný asistent

Jozef Bohunický, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 14:00 – 16:00
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: jozef.bohunicky@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 11:00 – 12:40
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 11:00 – 12:00
Tel: +421 26820 3648

E-mail: ivan.secik@paneurouni.com