Fakulta masmédií

Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Docent, vedúci ústavu

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Pondelok 10,30 – 11,30; Streda 12,00 – 13,00, č dv. 218.
Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: martin.kasarda@paneurouni.com

Docentka, prodekanka pre vedu a výskum

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

č. dv. 223
Tel: +421 268 203 622

E-mail: sona.supekova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Katarína Holetzová, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Tel: +421 2 6820 644

E-mail: katarina.holetzova@paneurouni.com

Profesorka, dekanka

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Profesor, garant, prorektor

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Pondelok: 12:35 - 13:35, č.d. 216 / Fakulta masmédií, Tematínska
Utorok: 9:00 - 10:00 / rektorát, Tomášikova
Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com

Odborný asistent

Jozef Bohunický, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Pondelok 13,20 – 14,20; č. dv. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: jozef.bohunicky@paneurouni.com

Odborný asistent, prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

č. d. 221, Konzultačné hodiny: štvrtok: 09:00 – 11:00
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

utorok 12,00 – 13,00; č. dv. 221
Tel: +421 26820 3648

E-mail: ivan.secik@paneurouni.com