Fakulta masmédií

Ústav mediálnych štúdií

Vedúci ústavu

PhDr. Michal Vašečka, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 68203 622

E-mail: michal.vasecka@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com

Docent

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com

Odborný asistent

Jozef Bohunický, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: jozef.bohunicky@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 26820 3648

E-mail: ivan.secik@paneurouni.com