Fakulta psychológie

Ústav klinickej psychológie

Vedúca ústavu

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-2
Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com

Docentka

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8860

E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-3
Tel: +421 2 4820 8869

E-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
Tel: +421 2 4820 8820

E-mail: petra.pappova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Veronika Chlebcová, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
Tel: +421 2 4820 8820

E-mail: veronika.chlebcova@paneurouni.com

PhDr. Zuzana Kamendy, PhD.
Ústav klinickej psychológie

E-mail: zuzana.kamendy@paneurouni.com

Interná doktorandka

Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05

Interná doktorandka

Mgr. et Mgr. Daniela Mitríková
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05

Externá doktorandka

PaedDr. Petra Arslan-Šinková
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05

Externí pedagógovia

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

PhDr. Róbert Máthé, PhD.

PhDr. Mojmír Kališ, PhD.

PhDr. Marek Madro, PhD.

Mgr. Ján Uriga, PhD.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH