Fakulta psychológie

Ústav klinickej psychológie

Vedúca ústavu

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-2
Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com

Profesor

prof. Walter Renner, Ph.D.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-2
Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: walter.renner@paneurouni.com

Docentka

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.07-1
Tel: +421 2 4820 8866

E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com

Docent

Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-3
Tel: +421 2 4820 8869

E-mail: alojz.ritomsky@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-3
Tel: +421 2 4820 8869

E-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com