Fakulta psychológie

Ústav školskej a pracovnej psychológie

Vedúca ústavu

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.gajdosova@paneurouni.com

Zástupkyňa vedúcej Ústavu školskej a pracovnej psychológie

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-3
Tel: +421 2 4820 8879

E-mail: henrieta.rolkova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: silvia.albertova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Denisa Newman, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: denisa.newman@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Erik Radnóti, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: erik.radnoti@paneurouni.com

Externý doktorand

MUDr. Radomír Durďák
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Externí pedagógovia

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

PhDr. Štefan Grajcár

Externý doktorand - prerušené štúdium

Mgr. Radovan Kyrinovič
Ústav školskej a pracovnej psychológie