Fakulta informatiky

Ústavy fakulty

Ústav aplikovanej informatiky

Vedúci ústavu

prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3687

E-mail: frank.schindler@paneurouni.com

Profesor

Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

Tel: Tel: +421 2 6820 3636

E-mail: stefan.kozak@paneurouni.com

Profesor

Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3693

E-mail: peter.farkas@paneurouni.com

Docent

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3636

E-mail: eugen.ruzicky@paneurouni.com

Docent

doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3641

E-mail: vladimir.palko@paneurouni.com

Odborný asistent

Ing. Erich Stark, PhD.

Tel: Tel: +421 2 6820 3639

E-mail: erich.stark@paneurouni.com

Odborný asistent

Ing. Július Hlaváč, PhD.
Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3685

E-mail: julius.hlavac@paneurouni.com

Odborný asistent

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3692

E-mail: juraj.stefanovic@paneurouni.com

Odborný asistent

RNDr. Ján Lacko, PhD.
Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3637

E-mail: jan.lacko@paneurouni.com

Externí spolupracovníci

Mgr. Tomáš Brestovanský
Ing. Ivana Budinská, PhD.
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
Ing. Branislav Gablas, PhD.
Ing. Igor Grellneth, PhD.
Ing. Norbert Hodža
Ing. Ján Doboš
Ing. Elza Kočíková, PhD.
doc. Ing. Erik Kučera, PhD.
Mgr. Marek Špilda
doc. Jana Šujanová, CSc.