Kontakty

Oddelenie obchodu marketingu a médií

Obchodný riaditeľ

Bc. Roman Hruška,LL.M., MBA
Oddelenie obchodu marketingu a médií

E-mail: marketing@paneurouni.com

Marketingová manažérka

Mgr. art. Martina Čičmancová
Oddelenie marketingu a médií

E-mail: marketing@paneurouni.com

Marketingová manažérka

Mgr. Zuzana Jančová
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 917 341 742

E-mail: marketing@paneurouni.com