Kontakty

Oddelenie obchodu marketingu

Marketing manažér

Michaela Mrázová
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 917 341 742

E-mail: marketing@paneurouni.com

Marketingová manažérka

Mgr. art. Martina Čičmancová
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 910 476 801

E-mail: marketing@paneurouni.com