Kontakty

Oddelenie obchodu marketingu

E-mail: marketing@paneurouni.com

Marketingová manažérka

Mgr. art. Martina Čičmancová
Oddelenie marketingu a médií

E-mail: marketing@paneurouni.com

Marketingová manažérka

Mgr. Zuzana Jančová
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 917 341 742

E-mail: marketing@paneurouni.com
E-mail: marketing@paneurouni.com
Tel: +421 910 829 281