Kontakty

Útvary rektorátu PEVŠ

Akademická knižnica

Knižničné a informačné služby
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4820 8844

E-mail: kniznica@paneurouni.com

Knižničné a informačné služby
Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Tel: +421 2 6820 3634

E-mail: kniznica@paneurouni.com

Vedúca knižnice a evidencia publikačnej činnosti

Bc. Katarína Škorvagová
Knižnica – Ružinov / Petržalka

Tel: +421 2 4820 8810, + 421 2 6820 3602

E-mail: katarina.skorvagova@paneurouni.com

Akvizícia a ohlasy na publikačnú činnosť, KIS

Zuzana Trebuľová

Tel: +421 2 6820 3602

E-mail: zuzana.trebulova@paneurouni.com

Katalogizácia knižného fondu a periodík, KIS

Mgr. Nora Snopeková
Knižnica – Ružinov

Tel: +421 2 4820 8859

E-mail: nora.snopekova@paneurouni.com

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Vedúci

JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Tel: +421 2 4820 8807

E-mail: slavomir.rudenko@paneurouni.com

Koordinátor Erasmus

Ing. Radka Straková
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Tel: +421 2 4820 8804

E-mail: radka.strakova@paneurouni.com

Oddelenie pre vzdelávaciu činnosť

Vedúca

PhDr. Alena Mikolajová
Oddelenie pre vzdelávaciu činnosť

Tel: +421 248 208 804

E-mail: alena.mikolajova@paneurouni.com

Oddelenie obchodu marketingu

Marketingová manažérka

Bc. Michaela Mrázová
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 917 341 742

E-mail: marketing@paneurouni.com

Marketingový manažér

Samuel Galica
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 910 476 801

E-mail: marketing@paneurouni.com

Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie

Vedúci

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie

Tel: + 421 2 6820 3643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com

Oddelenie IT

Bc. Peter Roman
Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 905 885 751

E-mail: peter.roman@paneurouni.com

Technická podpora, prolongácie preukazov - Tomášikova

Roman Rosinský
Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 917 616 737

E-mail: roman.rosinsky@paneurouni.com

Systémová integrátorka UIS (Fakulta práva, Fakulta psychológie),
pomoc s UIS pre študentov

Mgr. Lenka Sekretárová
Oddelenie informačných technológií

Miestnosť: 0.06 (Tomášikova)
Tel: +421 904 459 561, +421 248 208 871

E-mail: lenka.sekretarova@paneurouni.com

Systémový integrátor UIS (Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky),
pomoc s UIS pre študentov, prolongácie preukazov - Tematínska

Mgr. Jozef Sisák
Oddelenie informačných technológií

Miestnosť: 208 (Tematínska)
Tel: +421 917 521 298

E-mail: jozef.sisak@paneurouni.com

Ekonomické oddelenie

Ekonom, hlavný účtovník

Ing. Marián Čerňanec
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8805

E-mail: marian.cernanec@paneurouni.com

Účtovníčka

Bc. Mária Romančíková
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8842

E-mail: maria.romancikova@paneurouni.com

Účtovníčka

Magdaléna Navarová
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8808

E-mail: magdalena.navarova@paneurouni.com

Oddelenie ľudských zdrojov

Pracovníčka ľudských zdrojov

Mgr. Marta Briestenská
Oddelenie ľudských zdrojov

Miestnosť 2.21
Tel: +421 2 4820 8876

E-mail: marta.briestenska@paneurouni.com

Mzdová účtovníčka

Margita Sikhartová
Oddelenie ľudských zdrojov

Tel: +421 2 4820 8858

E-mail: margita.sikhartova@paneurouni.com

Oddelenie správy budov

Správa budov

Tel: +421 911 708 060

E-mail: spravca@paneurouni.com