Kontakty

Útvary rektorátu PEVŠ

Akademická knižnica

Ružinov

Akademická knižnica
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4820 8844

E-mail: kniznica@paneurouni.com

Petržalka

Akademická knižnica
Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Tel: +421 2 6820 3634

E-mail: kniznica.fep@paneurouni.com

Vedúca knižnice, evidencia publikačnej činnosti

Mgr. Jana Galbavá
Knižnica – Ružinov

Tel: +421 2 4820 8810, + 421 2 6820 3602

E-mail: jana.galbava@paneurouni.com

Akvizícia

Ing. Alica Vašinová
Knižnica – Petržalka

Tel: +421 2 6820 3602

E-mail: alica.vasinova@paneurouni.com

Katalogizácia

Ing. Zuzana Mihalíková
Knižnica – Ružinov

Tel: +421 2 4820 8859

E-mail: zuzana.mihalikova@paneurouni.com

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Vedúci

JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Tel: +421 2 4820 8807

E-mail: slavomir.rudenko@paneurouni.com

Koordinátor Erasmus

Ing. Radka Sabová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Tel: +421 2 4820 8804

E-mail: radka.sabova@paneurouni.com

Oddelenie pre vzdelávaciu činnosť

Vedúca

PhDr. Alena Mikolajová
Oddelenie pre vzdelávaciu činnosť

Tel: +421 248 208 804

E-mail: alena.mikolajova@paneurouni.com

Oddelenie marketingu a médií

Riaditeľka, hovorkyňa

Mgr. art. Mgr. Jana Žjak, PhD.
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 907 165 759

E-mail: jana.zjak@paneurouni.com

Marketingová manažérka

Mgr. Katarína Holetzová
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 903 244 898

E-mail: katarina.holetzova@paneurouni.com

Marketingová manažérka

Mgr. Michaela Škorupová
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 917 341 742

E-mail: michaela.skorupova@paneurouni.com

Obchodný manažér

Bc. Roman Hruška, MBA
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

Oddelenie IT

Vedúci oddelenia

Bc. Peter Roman
Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 905 885 751

E-mail: peter.roman@paneurouni.com

Technická podpora, prolongácie preukazov - Tomášikova

Ing. Ľubomír Škorec
Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 917 616 737

E-mail: lubomir.skorec@paneurouni.com

Systémová integrátorka UIS (Fakulta práva, Fakulta psychológie),
pomoc s UIS pre študentov

Mgr. Lenka Sekretárová
Oddelenie informačných technológií

Miestnosť: 0.06 (Tomášikova)
Tel: +421 904 459 561

E-mail: lenka.sekretarova@paneurouni.com

Systémový integrátor UIS (Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky),
pomoc s UIS pre študentov, technická podpora, prolongácie preukazov - Tematínska

Ján Lukáš
Oddelenie informačných technológií

Miestnosť: 208 (Tematínska)
Tel: +421 917 521 298

E-mail: jan.lukas@paneurouni.com

Ekonomické oddelenie

Ekonom, hlavný účtovník

Ing. Marián Čerňanec
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8805

E-mail: marian.cernanec@paneurouni.com

Účtovníčka

Bc. Mária Romančíková
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8842

E-mail: maria.romancikova@paneurouni.com

Účtovníčka

Magdaléna Navarová
Ekonomické oddelenie

Tel: +421 2 4820 8808

E-mail: magdalena.navarova@paneurouni.com

Oddelenie ľudských zdrojov

Pracovníčka ľudských zdrojov

Mgr. Marta Briestenská
Oddelenie ľudských zdrojov

Miestnosť 2.21
Tel: +421 2 4820 8876

E-mail: marta.briestenska@paneurouni.com

Mzdová účtovníčka

Margita Sikhartová
Oddelenie ľudských zdrojov

Tel: +421 2 4820 8858

E-mail: margita.sikhartova@paneurouni.com

Oddelenie Správy budov

Správca budov

Ing. Karol Niton
Oddelenie správy budov

Tel: +421 911 708 060

E-mail: karol.niton@paneurouni.com