Fakulta ekonómie a podnikania

Ústavy fakulty

Ústav ekonomiky

Vedúca ústavu

doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Ústav ekonomiky

E-mail: zuzana.vincurova@paneurouni.com

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Ústav ekonomiky

Tel: +421 2 6820 3653

E-mail: stehlikovab2@gmail.com

Ing. Ivan Brezina, PhD.
Ústav ekonomiky

E-mail: brezina.ivan@yahoo.com

Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Ústav ekonomiky

E-mail: stanislava.veselovska@paneurouni.com

Ústav medzinárodného podnikania

Dekan, vedúci Ústavu medzinárodného podnikania

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: tomas.dudas@paneurouni.com

Garant/spolugarant študijných programov; Predsedníčka Rady pre strategické riadenie študijných programov FEP PEVŠ

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: cihelkovae@gmail.com

prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: jurajsipko@gmail.com

Externý spolupracovník Ústavu medzinárodného podnikania

doc. PhDr. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD., MSc.
Ústav medzinárodného podnikania

Tel: +421 2 6820 3647

E-mail: ladislav.mura@paneurouni.com

doc. Ing. Marek Csabay, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: marek.csabay@paneurouni.com

Ústav manažmentu a marketingu

Vedúca oddelenia

Ing. Anna Kotásková, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: anna.kotaskova@paneurouni.com

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: rektor@paneurouni.com

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

doc. Ing. Jiří Dědina, Csc.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: jiri.dedina@paneurouni.com

prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: aleksandr.kljucnikov@paneurouni.com

doc. Dr. Martin Čepel, PhD. MBA
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: cepel@benzinol.com