Fakulta Ekonómie a podnikania

Ústavy fakulty

Ústav ekonomiky

Vedúci ústavu

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Ústav ekonomiky

Tel: +421 2 6820 3608

E-mail: stehlikovab@gmail.com

Ústav medzinárodného podnikania

Profesor

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: eva.cihelkova@paneurouni.com

Ústav manažmentu a marketingu

Vedúci ústavu

doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

Tel: +421 2 6820 3638

E-mail: frantisek.okruhlica@paneurouni.com