Kontakty

Oddelenie ľudských zdrojov

Vedúca oddelenia

Ing. Emília Kubicová
Oddelenie ľudských zdrojov

Miestnosť 1.05
Tel: +421 2 4820 8876

E-mail: emilia.kubicova@paneurouni.com

Mzdová účtovníčka

Margita Sikhartová
Oddelenie ľudských zdrojov

Tel: +421 2 4820 8858

E-mail: margita.sikhartova@paneurouni.com

Referent personalistiky a miezd

Renáta Tóthová
Oddelenie ľudských zdrojov

Tel: +421 2 4820 8858

E-mail: renata.tothova@paneurouni.com