Kontakty

Oddelenie ľudských zdrojov

Pracovníčka ľudských zdrojov

Mgr. Marta Briestenská
Oddelenie ľudských zdrojov

Miestnosť 2.21
Tel: +421 2 4820 8876

E-mail: marta.briestenska@paneurouni.com

Mzdová účtovníčka

Margita Sikhartová
Oddelenie ľudských zdrojov

Tel: +421 2 4820 8858

E-mail: margita.sikhartova@paneurouni.com