Kontakty

Akademická knižnica

Knižničné a informačné služby
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4820 8844

E-mail: kniznica@paneurouni.com

Knižničné a informačné služby
Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Tel: +421 2 6820 3634

E-mail: kniznica@paneurouni.com

Vedúca knižnice a evidencia publikačnej činnosti

Bc. Katarína Škorvagová
Knižnica – Ružinov / Petržalka

Tel: +421 2 4820 8810, + 421 2 6820 3602

E-mail: katarina.skorvagova@paneurouni.com

Akvizícia a ohlasy na publikačnú činnosť, KIS

Zuzana Trebuľová

Tel: +421 2 4820 8859

E-mail: zuzana.trebulova@paneurouni.com