Fakulta Ekonómie a podnikania

Ústav manažmentu a marketingu

Vedúci ústavu

doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

Tel: +421 2 6820 3638

E-mail: frantisek.okruhlica@paneurouni.com