Fakulta Ekonómie a podnikania

Ústav medzinárodného podnikania

Vedúca ústavu

prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.
Ústav medzinárodného podnikania

Tel: +421 2 6820 3608

E-mail: tamara.orlova@paneurouni.com

Profesor

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: eva.cihelkova@paneurouni.com