Fakulta Ekonómie a podnikania

Ústav medzinárodného podnikania

Profesor

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: eva.cihelkova@paneurouni.com