Kontakty

Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie

Vedúca

PhDr. Miriama Mikulková PhD.
Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie

Tel: +421 2 6820 3621

E-mail: miriama.mikulkova@paneurouni.com