Kontakty

Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie

Vedúci

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie

Tel: + 421 2 6820 3643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com