Fakulta práva

Výskumné kriminologické centrum

Riaditeľ, profesor ÚVP

prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Výskumné kriminologické centrum

Miestnosť 2.19
Tel: +421 2 4820 8828

E-mail: kveton.holcr@paneurouni.com

Výskumný pracovník, odborný asistent ÚVP

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

Miestnosť 2.29
E-mail: libor.klimek@paneurouni.com