Kontakty

Oddelenie pre vzdelávaciu činnosť

Referentka podateľne

Erika Hegedüšová
Oddelenie registratúry

Po-Pia: 9.30 – 11.15, 13.00 – 14.45 hod.
Tel: +421 248 208 801

E-mail: erika.hegedusova@paneurouni.com

Vedúca

PhDr. Alena Mikolajová
Oddelenie pre vzdelávaciu činnosť

Tel: +421 248 208 804

E-mail: alena.mikolajova@paneurouni.com