Fakulta práva

Ústav verejného práva

Vedúci ústavu

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Ústav verejného práva

Miestnosť 2.33
Tel: +421 2 4820 8833

E-mail: peter.polak@paneurouni.com

Sekretariát

Otília Polakovičová
Ústav verejného práva

Miestnosť 2.30
Tel: +421 2 4820 8818

E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.08
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: jozef.zahora@paneurouni.com

Profesor

prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrCs.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.14
Tel: +421 248 208 840

E-mail: jaroslav.ivor@paneurouni.com

Odborný asistent, poverený tajomník ústavu

doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.31
Tel: +421 2 4820 8812

E-mail: marcela.tittlova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Tatiana Siranko-Kanáliková, PhD.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

E-mail: tatiana.kanalikova@paneurouni.com

Veddúci odelenia, docent

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť č. 2.37
E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.05
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: peter.potasch@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť č. 2.37
E-mail: rastislav.kassak@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, docent

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Oddelenie ústavného práva a štátovedy

Miestnosť č. 2.33
E-mail: boris.balog@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Ladislav Polka, PhD.
Oddelenie ústavného práva a štátovedy

Miestnosť č. 2.33
E-mail: ladislav.polka@paneurouni.com