Fakulta práva

Ústav verejného práva

Vedúci ústavu

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Ústav verejného práva

Miestnosť 2.33
Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8833

E-mail: peter.polak@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu, docent

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.31
Konzultačné hodiny: utorok 09.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8812

E-mail: marcela.tittlova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.08
Konzultačné hodiny: streda 10.30 - 11.30
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: jozef.zahora@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.35
Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 11.00
E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com

profesor

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.08
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: peter.potasch@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.37
Konzultačné hodiny: streda 13.20 - 14.20
Tel: +421 2 4820 8852

E-mail: rastislav.kassak@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, docent

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Oddelenie ústavného práva a štátovedy

Miestnosť 2.10
Konzultačné hodiny:
streda 12.45 - 13.30
štvrtok 11.55 - 12.40
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: boris.balog@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA.
Ústav verejného práva

Miestnosť 2.37
Konzultačné hodiny: utorok 15.00 - 16.00
Tel: +421 2 4820 8852

E-mail: igor.dobos@paneurouni.com