Fakulta ekonómie a podnikania

Ústav ekonomiky

Vedúca ústavu

doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Ústav ekonomiky

E-mail: zuzana.vincurova@paneurouni.com

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Ústav ekonomiky

Tel: +421 2 6820 3653

E-mail: stehlikovab2@gmail.com

Ing. Ivan Brezina, PhD.
Ústav ekonomiky

E-mail: brezina.ivan@yahoo.com

Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Ústav ekonomiky

E-mail: stanislava.veselovska@paneurouni.com