Fakulta Ekonómie a podnikania

Ústav ekonomiky

Vedúci ústavu

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Ústav ekonomiky

Tel: +421 2 6820 3608

E-mail: stehlikovab@gmail.com