Fakulta práva

Ústav súkromného práva

Vedúci ústavu, profesor 

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Ústav súkromného práva

Miestnost c. 2.43
Konzultačné hodiny: pondelok 15.00 - 16.00
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: anton.dulak@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu

JUDr. Ingrid Zajacová
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.39
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: ingrid.zajacova@paneurouni.com  

Docent

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.43
Konzultačné hodiny: štvrtok 13.00 - 14.00
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Lila Bronislava Pavelková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: pondelok 11.30 - 12.30
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: bronislava.pavelkova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Konzultačné hodiny: štvrtok 13.00 - 14.00
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, odborný asistent

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Oddelenie pracovného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: pondelok 08.15 - 09.15
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť č. 2.39
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: milan.durica@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.43
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: miroslav.chlipala@paneurouni.com