Fakulta práva

Ústav súkromného práva

Vedúci ústavu

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.43
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu

JUDr. Radka Kolkusová, LL.M.
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.43
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: radka.kolkusova@paneurouni.com

Sekretariát

JUDr. Daniela Čierna, PhD.
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.39, pondelok, utorok 8:00-15:30, streda 8:00-12:00
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, odborný asistent

JUDr. Veronika Skorková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť 2.10
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: veronika.skorkova@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.41
E-mail: bronislava.pavelkova@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.43
Tel: +421 4820 8813

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com

Docent - t.č. poslankyňa NR SR

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
Oddelenie obchodného práva

E-mail: lucia.zitnanska@paneurouni.com

Vedúca oddelenia pracovného práva

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Oddelenie pracovného práva

Miestnosť č. 2.39
E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com