Fakulta práva

Ústav súkromného práva

Vedúci ústavu

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.43
Konzultačné hodiny: Piatok 10:00 - 11:30
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu

JUDr. Radka Kolkusová, PhD., LL.M.
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.43
Konzultačné hodiny: Streda 11:30-12:30
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: radka.kolkusova@paneurouni.com

Sekretariát

Otília Polakovičová
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.30
Tel: +421 2 4820 8818

E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, odborný asistent

JUDr. Veronika Skorková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť 2.41
Konzultačné hodiny: Utorok13:00 - 14:00
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: veronika.skorkova@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: Pondelok 11:40 - 12:40
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: bronislava.pavelkova@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.10
Konzultačné hodiny: Utorok13:00 - 14:00
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Konzultačné hodiny: Štvrtok 13:00-14:00
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com

Docent - t.č. poslankyňa NR SR

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
Oddelenie obchodného práva

Konzultačné hodiny: podľa dohody via e-mail
E-mail: lucia.zitnanska@paneurouni.com

Vedúca oddelenia pracovného práva

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Oddelenie pracovného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: Pondelok 10:00 - 11:00
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com

Profesor

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Ústav súkromného práva

Miestnost c. 2.39
Konzultačné hodiny: podľa dohody via e-mail
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: anton.dulak@paneurouni.com