Fakulta masmédií

Ústav dizajnu médií

Docent, vedúci

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Pondelok: 9:00 – 12:00, č.d. 225 / FM Tematínska
Piatok: 12:00 – 14:00 / Mediálne centrum Nevädzova na základe osobného dohovoru
Tel: +421 2 4828 7626 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com

Profesor, garant

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Ústav dizajnu médií

Pondelok: 14:15 – 15:15, č.d. 224
Utorok: 13:30 – 14:30
Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Ján Paukovic, PhD.
Ústav dizajnu médií

Utorok: 12:45 – 13:45, č.d. 225 / FM Tematínska
Tel: +421 2 68203 649

E-mail: jan.paukovic@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.
Ústav dizajnu médií

streda 11.00 – 12.30 dohodnúť sa mailom 1 deň vopred
Tel: +421 2 682 03 645

E-mail: yvonne.vavrova@paneurouni.com

Odborný asistent

doc. Mgr. Art. Mária Štraneková, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Tel: +421 2 6820 645

E-mail: maria.stranekova@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Pavol Breier, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Štvrtok 10.10 – 11.50
Tel: +421 2 4828 7612

E-mail: pavol.breier@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Štvrtok 11.50 – 13.20
Tel: +421 2 6820 3682

E-mail: branislav.matis@paneurouni.com