Fakulta masmédií

Ústav dizajnu médií

Docent, vedúci

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Konzultačné hodiny: Tematínska 10
Pondelok: 9:00 – 12:00
Konzultačné hodiny: Mediálne centrum
Piatok: 12:00 - 14:00 (na zákl. os. dohovoru)
Tel: +421 2 4828 7626 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Pavol Breier, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Mediálne centrum
Konzultačné hodiny:
Streda: 14:30 – 16:00
Tel: +421 2 4828 7612

E-mail: pavol.breier@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 14:20 – 15:55
Tel: +421 2 6820 3682

E-mail: branislav.matis@paneurouni.com

Asistent

Mgr. art. Tomáš Klepoch
Ústav dizajnu médií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Piatok: 11:50 - 13:25
Tel: +421 2 682 03 682

E-mail: tomas.klepoch@paneurouni.com