Kontakty

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Vedúci

JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Tel: +421 2 4820 8807

E-mail: slavomir.rudenko@paneurouni.com

Koordinátor Erasmus

Ing. Radka Straková
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Tel: +421 2 4820 8804

E-mail: radka.strakova@paneurouni.com