Fakulta práva

Ústav medzinárodného a európskeho práva

Vedúci ústavu, docent

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva, Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.23
Konzultačné hodiny: utorok 10.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8814

E-mail: andrej.karpat@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Rebecca Lilla Hassanová, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.27
Tel: +421 2 4820 8853

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.09
Konzultačné hodiny: piatok 13.30-14.30
Tel: +421 2 4820 8817

E-mail: lilla.garayova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.11
Konzultačné hodiny
pondelok 08.30 - 9.20; 12.40 - 14.10
streda 08.30 - 9.20
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: michael.siman@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, docent

doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného

Miestnosť 2.15
Konzultačné hodiny: pondelok 09.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8850

E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: štvrtok 08.20 - 09.20
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com

Docentka

doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: štvrtok 14.15 - 15.15
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: katarina.chovancova@paneurouni.com

Docentka

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.05
Konzultačné hodiny:
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: katarina.smigova@paneurouni.com
dekan.fp@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Tomáš Strážay, PhD.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: tomas.strazay@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Sylvia Tiryaki, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť č. 2.19
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
Tel: 02/ 48 20 88 28

E-mail: sylvia.tiryaki@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Monika Vranková, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť č. 2.27
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
Tel: 02/ 48 20 88 28

E-mail: monika.vrankova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Ing. Dominika Moravcová, MBA
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť č. 2.27
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
E-mail: dominika.moravcova@paneurouni.com