Fakulta práva

Ústav medzinárodného a európskeho práva

Vedúci ústavu, odborný asistent

JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva, Oddelenie európskeho práva

Tel: +421 2 4820 8814

E-mail: andrej.karpat@paneurouni.com

Tajomníčka ústavu

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: lilla.garayova@paneurouni.com

Sekretariát

Otília Polakovičová
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.30
Tel: +421 2 4820 8818

E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com

Profesor

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

E-mail: pavel.sturma@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.25
E-mail: katarina.chovancova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, docent

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.09
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: michael.siman@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

E-mail: katarina.smigova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, odborný asistent

JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného

Miestnosť 2.11
Tel: +421 2 4820 8817

E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com