Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD.

Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD.


Žiadosť v odbore 3. 4. 11 Občianske právo, podaná 26. 8. 2016, externý uchádzač

Prerušenie konania na odstránenie nedostatkov: od 16. 9. 2016  do 7. 10. 2016

Predseda komisie:      prof. JUDr. Pavol KUBÍČEK, CSc., profesor, vedúci ústavu súkromného práva FP PEVŠ, interný/domáci

Členovia komisie:

  1. prof. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc., profesor,   katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta UP v Olomouci, externý/zahraničný
  2. prof. JUDr. Oľga OVEČKOVÁ, DrSc., vedúci vedecký pracovník, predsedkyňa vedeckej rady, Ústav štátu a práva SAV, externý/domáci
  3. prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc., profesor, vedúci katedry občianskeho práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, externý/domáci

Oponenti:

  1. prof. JUDr. Jan DVOŘÁK, CSc., profesor, vedúci katedry občanského práva, Právnická fakulta UK Praha, externý/zahraničný
  2. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc.,  profesor, vedúci katedry občanského práva, Právnická fakulta MU Brno, externý/zahraničný
  3. prof. JUDr. Karel MAREK, CSc., profesor, vedúci katedry občanského a pracovního práva, Vysoká škola finanční a správní Praha, externý/zahraničný

Dňa 22. mája 2018 vymenovaný prezidentom SR za profesora v odbore občianske právo.