Doc. JUDr. Peter Polák, PhD.

Doc. JUDr. Peter Polák, PhD.


Žiadosť v odbore 3. 4. 7 Trestné  právo, podaná 2. júna 2017, interný uchádzač

Životopis

Najvýznamnejšie vedecké práce

 

Predseda komisie: prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc., profesor, ústav verejného  práva FP PEVŠ, interný/domáci

Členovia komisie:

  • prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., profesor, vedúci katedry trestného práva kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta UK Bratislava, zástupca riaditeľky trestného odboru Generálne prokuratúry SR, externý/domáci
  • prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., profesor, katedra trestního práva, Právnická fakulta MU Brno, místopředseda Ústavního soudu ČR, externý/zahraničný
  • prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., Dr.h.c, profesor, riaditeľ, Institut kriminologie, bezpečnostních věd a výzkumu negativních jevů ve společnosti, Vysoká škola finanční a správní Praha, externý/zahraničný

Oponenti:

 

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky

Dňa 22. mája 2018 vymenovaný prezidentom SR za profesora v odbore trestné právo.