doc. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.

doc. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.


doc. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.

 

Žiadosť v odbore 3. 4. 4 Správne právo, podaná 22. marca 2019, interný uchádzač

Životopis

Najvýznamnejšie vedecké práce

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky

Predseda komisie:    prof. JUDr. Peter Polák, PhD., profesor, trestné právo, ústav verejného práva FP PEVŠ, interný/domáci

Členovia komisie: Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., profesor, trestné právo Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, externý/domáci

prof. Dr. András Patyi, PhD., profesor, verejné právo, Národná univerzita verejných služieb Budapešť (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) externý/zahraničný

prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., profesor, správne právo, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, externý/domáci

 

Oponenti a oponentské posudky:

Dr. h. c. prof. Spyridon Flogaitis, profesor, správne právo, Právnická fakulta, Aténska univerzita (The National and Kapodistrian University of Athens),  externý/zahraničný

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., profesorka, správne právo,  Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, externá/domáca

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., profesor, trestné právo,  ústav verejného práva FP PEVŠ, interný/domáci

 

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady

 

Dňa 10. decembra 2019  bol vymenovaný prezidentkou SR za profesora v odbore správne právo.