Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Žiadosť v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá podaná dňa 21. 4. 2016, interný uchádzač.

Životopis

 

Téma inauguračnej prednášky: „Inštitucionalizmus médií – špecifiká inštitucionalizmu v médiách“.

 

Predseda inauguračnej komisie:

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., profesorka Fakulty psychológie PEVŠ Bratislava

 

Členovia komisie:

1). prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., profesor Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava

2). prof. PhDr. Miroslav Foret, PhD., profesor Fakulty regionálního rozvoje Medelovej univerzity Brno (ČR)

3). prof. PhDr. Jozef Lysý, PhD., profesor Pedagogickej fakulty UK Bratislava

 

Oponenti:

1). prof. PhD. Jan Barták, DrSc., profesor – Katedra sociální a mediální komunikace Univerzity Jana Amose Komenského Praha (ČR)

2). Dr. h. c. mult. Prof. Dr. et Dr. Peter Linnert, profesor – Sales Manager Akademie Wien (Rakúsko)

3). prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., profesor – Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy Bratislava

 

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky

Dňa 22. mája 2018 vymenovaný prezidentom SR za profesora v odbore masmediálne štúdia.