JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.

JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.


Žiadosť v odbore 3.4.7. trestné právo dňa 18. 11. 2015

  • životopis
  • Názov habilitačnej práce: Detencia v trestnom práve
  • Téma habilitačnej prednášky: Zásada retroaktivity vo vzťahu k detencii ako druhu ochranného opatrenia
  • oponenti habilitačnej práce a oponentské posudky:
  1. prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
  2. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
  3. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
  • habilitačna komisia:

Predseda: prof. JUDr. Jaroslav IVOR DrSc.

Členovia:

  1. prof. JUDr. Jiří JELÍNEK CSc.
  2. doc. JUDr. Sergej ROMŽA PhD.