Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Funkcia: Dekan

Pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: tomas.dudas@paneurouni.com


Dudáš