Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Funkcia: Dekan, prodekan pre vzdelávanie a pre styk s verejnosťou

Pracovisko: Dekanát

Tel: +421 2 6820 3607

E-mail: tomas.dudas@paneurouni.com