Fakulta ekonómie a podnikania

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

Funkcia: Rektor

Pracovisko: Rektorát

Tel: +421 2 4820 8803

E-mail: rektor@paneurouni.com


 

Profesor Stern (1940) popri funkcii rektora je predsedom správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a tiež bývalým rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Významne sa pričinil o rozvoj vzdelanosti a medzinárodnej spolupráce. Jeho aktivity v týchto oblastiach boli okrem iného ocenené tiež Čestným doktorátom Ekonomickej univerzity v Budapešti, je nositeľom vysokých štátnych vyznamenaní Rakúska, Nemecka, Francúzska, Poľska a Slovenskej republiky. Vystúpil na viacerých sympóziách, najmä v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Česko, Španielsko, Holandsko, USA), kde sa usiloval o propagáciu účasti Slovenska na európskej integrácii a o členstvo v NATO. Bol členom výboru Ekonomickej a sociálnej komisie v Bruseli.

Rodený Bratislavčan pôsobil vo funkcii rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave od roku 1994. Dva roky bol prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Je autorom niekoľkých ekonomických publikácií a desiatok učebných textov.