Fakulta ekonómie a podnikania

Ing. Ivan Brezina, PhD.

Funkcia: Prodekan pre vzdelávanie a pre styk s verejnosťou

Pracovisko: Dekanát

Tel: +421268203607

E-mail: ivan.brezina@paneurouni.com