Fakulta ekonómie a podnikania

Ing. Stanislava Veselovská, PhD.

Pracovisko: Ústav ekonomiky

E-mail: stanislava.veselovska@paneurouni.com