Fakulta ekonómie a podnikania

Ing. Stanislava Veselovská, PhD.

Funkcia: Tajomník fakulty

Pracovisko: Dekanát

Tel: +421 2 6820 3605

E-mail: stanislava.veselovska@paneurouni.com