Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Ústav ekonomiky

E-mail: zuzana.vincurova@paneurouni.com