Fakulta informatiky

Ing. Július Hlaváč, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3685

E-mail: julius.hlavac@paneurouni.com


Hlaváč