Fakulta informatiky

Ing. Július Hlaváč, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3685

E-mail: julius.hlavac@paneurouni.com


HlaváčNa fakulte informatiky pôsobí ako odborný asistent. V rámci výučby sa zameriava na problematiku softvérového inžinierstva, business intelligence, IT architektúry a IT manažmentu.

Nakoľko má aj dlhoročné praktické skúsenosti, cieľom jeho prednášok je dosiahnutie synergie medzi teoretickými znalosťami a reálnymi požiadavkami, ktoré sú kladené na študentov pri začlenení do reálneho vývoja informačných systémoch v rôznych odvetviach národného hospodárstva. Pôsobil na pozíciách ako IT analytik , IT projektový manažér, či IT architekt.

Počas svojho pôsobenia na Paneurópskej vysokej škole viedol viac ako 60 diplomových prác.

Vyučované predmety: 

  • Princípy vývoja a prevádzkovania IS podnikov
  • Manažment IT projektov
  • Softvérové inžinierstvo
  • Business intelligence
  • Analýza a projektovanie IS
  • Riadenie podnikovej informatiky
  • Podniková architektúra

 

Členstvá:

Člen akademického senátu paneurópskej vysokej školy

Zástupca fakulty informatiky PEVS v rade vysokých škôl

Projekt:

Výzva GAAA

Názov: Laboratórium Think Future

Číslo projektu: GAAA 12/2018

Projekt zameraný na predmety ako Business Intelligence (BI) a Data Mining (DM) a Informačnú Bezpečnosť – efektívne vyhľadávanie skrytých zákonitostí v dátových sadách, ich modelovanie a optimálne využitie výstupov na podporu rozhodovania a ochrany dát.

Certifikát: Prince2 foundation

Najvýznamnejšie publikácie: 

Hlaváč, Július, Štefanovič, Juraj. 2020. Machine Learning and Business Intelligence or from Descriptive Analytics to Predictive Analytics International conference on cybernetics and informatics,In: 2020 Cybernetics & Informatics (K&I) : 30th International Conference. Velké Karlovice, Czech Republic. January 29-February 1, 2020. – ISBN 978-1-7281-4381-1. s. [1-4]

Ružický, Eugen, Lacko, Ján, Štefanovič, Juraj, Hlaváč, Július, Šramka, Miron. 2020. Processing and visualization of medical data in a multiuser environment using artificial intelligence: In: 2020 Cybernetics & Informatics (K&I): 30th International Conference. Velké Karlovice, Czech Republic. January 29-February 1, 2020. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Society on Social Implications of Technology, 2020, s. [1-5]. ISBN 978-1-7281-4381-1. ISBN 978-1-7281-4380-4.