Fakulta informatiky

Mgr. Miriam Mistríková

Funkcia: Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Pracovisko: Fakulta informatiky

Tel: +421 2 6820 3639

E-mail: dekanat.fi@paneurouni.com