Fakulta informatiky

Mgr. Miriam Mistríková

Funkcia: Asistentka dekana, Tajomník fakulty, Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Pracovisko: Dekanát

Tel: +421 2 6820 3639

E-mail: dekanat.fi@paneurouni.com